Selecția candidaților

Selecția profesorilor participanți la cursurile de formare din cadrul proiectului Erasmus „Profesori inovatori pentru o Școală Europeană” se va realiza în perioada 15 iunie - 7 septembrie 2017.
Toate informațiile privind organizarea și calendarul desfășurării procedurii de selecție se află în Apelul instituțional și Anexe.

Precizări:
- Vor fi selectați 14 participanți + 5 rezerve.
- Condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție sunt prezentate mai jos.
- În urma procesului de selecție, candidații selectați și rezervele vor completa și semna o Declarație Angajament, în care își vor exprima disponibilitatea de cofinanţare a mobilităţii de formare, în cuantum de 20% din valoarea totală a grantului aprobat. Pe perioada implementării proiectului, Agenţia Naţională pune la dispoziția beneficiarilor 80% din suma contractată, restul urmând a fi primit după încheierea proiectului şi depunerea raportului final.
- Cu cel puțin 2 luni înainte de fiecare curs, se va încheia un contract între școală și fiecare participant, în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile participanților la curs. În contract se va menționa valoarea totală a grantului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de transport, subzistență și taxa de curs.

Cursuri de formare sunt organizate în 3 fluxuri:

Fluxul 1: Cursul „Structured educational visit to Schools/Institutes and training seminar in Finland” 
Loc de desfășurare: Stockholm, Suedia
Perioada: 8-14 aprilie 2018
Participanți: 2 membri ai echipei manageriale a școlii și responsabilul cu programe și proiecte europene
Rezerve: 1

Fluxul 2: Cursul „ICT for teaching and learning”
Loc de desfășurare: Valencia, Spania
Perioada: 2-7 iulie 2018
Participanți: 6 profesori din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om și societate, Tehnologii
Rezerve: 2

Fluxul 3: Cursul „Digital classroom – Using ICT in Education”
Loc de desfășurare: Dublin, Irlanda
Perioada: 23 iulie-8 august 2018
Participanți: 5 profesori din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om și societate, Tehnologii
Rezerve: 2

Condiții de eligibilitate:
- Profesori titulari, cu norma de bază în Școala „Nicolae Titulescu”
Pentru statutul de rezervă, se pot înscrie și profesori titulari care au mai puțin de jumătate de normă în Școala „Nicolae Titulescu”.
- Vechime de cel puțin 2 ani în Școala „Nicolae Titulescu”

Criterii de selecție a participanților la cursurile 2 și 3:
- Competențe de lucru cu calculatorul și mijloacele digitale și de utilizare a internetului, atestate de deținerea certificatului ECDL;
- Competențe de comunicare în limba engleză, minim nivel A2;
-
Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-învățare în activitatea didactică;
- Disponibilitate pentru pregătire lingvistică, tematică și culturală în vederea participării la curs;
- Capacitate de relaționare/comunicare interpersonală și instituțională;
- Implicare în realizarea activităților și a produselor finale prevăzute în proiect;
- Competenţe de diseminare la nivel instituţional, local şi naţional.

Obligațiile participanților la cursuri:
- Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică (limba engleză) de 15-20 ore;
- Informare cu privire la țara gazdă (cultură, tradiții, informații geografice);
- Activități de pregătire de specialitate: studierea tematicii cursului, documentare, exerciții, comunicare cu formatorii - în funcție de cerințe, timp de 1–2 luni înainte de curs;
- Participarea la toate activitățile cursului și completarea chestionarelor de evaluare a activităților;
- Prezentarea aspectelor esențiale ale cursului în cadrul Consiliului profesoral, prin elaborarea de pliante, prezentare în PowerPoint, etc.;
- Prezentarea cursului în cadrul activității cercului metodic zonal/județean;
- Diseminarea experienței dobândite la curs prin: crearea unui material de învățare/instrument de lucru/tutorial pentru workshopul cu tema Mijloace eficiente de integrare a TIC în lecții; susținerea unei lecții demonstrative în cadrul comisiei metodice cu exemplificarea celor învățate la curs;
- Elaborarea de modele de bună practică privind utilizarea mijloacelor TIC în predarea disciplinei; acestea vor fi incluse în „Ghidul profesorului inovator” - produs final al proiectului, realizat de participanții la cursuri;
- Completarea raportului pe platforma Mobility Tool după finalizarea cursului.

Lista profesorilor selectați pentru participarea la cursuri